Pazarlama, Sosyal Medya

“Bana yeni kitabını mı satmak istiyorsun?”

4 min read

Kotler. Modern pazarlamanın kurucusu. Yönetim düşünürü. Pazarlamanın bir bilim olduğunu tüm dünyaya gösteren guru.

Pazarlama bilimine dair bildiğimiz ne varsa Kotler’in süzgecinden geçip geldi önümüze. Kotler’e göre “Pazarlama kişi ve grupların ürün ve değer yaratarak ve bunları birbirleri ile değiştirerek istek ve ihtiyaçlarını elde ettikleri sosyal bir süreçtir.” Pazarlama, sosyal olduğu için sürekli günceldir, statik değildir.

Kotler’in verdiği bir konferansta kendisine çok hayran olan biri konferans çıkışı Kotler’in yanına gelir ve 1967’de yazdığı bir kitabı imzalatmaya çalışır. Kotler ise kitabı imzalamaz. Biraz bozulmuş biraz da şaşırmış hayranına bakar ve sorar: “Bu kitapta internet ile ilgili bölümü okudun mu?” Hayranı ise: “Bana yeni kitabını mı satmak istiyorsun?” diye sorar. Kotler, hayranına 1967’de yazdığı kitabı değil 1990’lar yazdığı kitabının bile eskidiğini belirtir ve pazarlamayı özetleyen o cümleyi kurar: “Pazarlama, sürekli değişim içinde olmak zorundadır.”

Dünyanın her yerinde fikirleri öncü kabul edilen, her ülkede sadık okurları ve dinleyicileri olan Kotler, pazarlamanın geçirdiği 5 aşama olduğunu vurgular:

1- Geçen yüzyılın ortalarında p = s eşitliği geçerliydi. Pazarlama “satış” anlamına geliyordu ve bu kelime satış işini daha “havalı” göstermek için kullanılıyordu. Günümüzde ise “pazarlama” işlevi, daha sizin elinizde satacak bir şey bulunmadan başlıyor.

2- Daha sonra 4P dönemi geldi. 70’li yıllarda girişimciler ürün (product), satış yeri (place), fiyat (price) ve promosyon (promotion) konularına odaklandı. Bu unsurlar esas alınarak hazırlanan pazarlama planı, marka yönetiminde temel alınıyordu.

3- Daha bu ilke tam olarak hazmedilmeden 80’li yıllarda STP dönemi başladı. Segmentasyon, hedef kitleyi belirleme (targeting) ve konumlama (positioning). 21. yüzyılda bu formüller yetmiyor ve müşteriyi kazanmak için yeni yöntemler gerekiyordu.

4- Bu yüzyılın başında müşteri ilişkileri pazarlaması (CRM = customer relationship marketing) yöntemleri ön plana çıktı. Girişimciler, yeni dönemde önce hizmet ettikleri müşteri kitlesinin ve pazarın ihtiyaçlarını anlamak ve tüm iş sürecini bu anlayış üzerine kurmak zorundaydı.

5- Son dönemin pazarlama formülü ise eskilerine göre daha uzun ve şöyle: “Değeri müşterin ile iletişim kurarak yarat ve kâr edecek şekilde hedef kitlene sun.” 

İngilizce kısaltması CCDVTP olan bu formül, ürünün müşteri ile iş birliği içinde ve birlikte yaratılmasını tanımlıyor aslında. Kotler diyor ki: “Hedef kitle ihtiyaçlarının kârlı bir şekilde karşılamak için değer yaratma, keşfetme, yönetme bilim ve sanatına pazarlama; bu sanatı icra eden kişilere ise pazarlamacı denir.” Bu zamanda başarılı bir pazarlamacı olmak hiç de kolay değil gördüğünüz gibi.

Philip Kotler’in A’dan Z’ye Pazarlama kitabında belirttiğine göre, “Ortalama bir firma beş yıldan daha kısa bir sürede müşterilerinin yarısını kaybeder. Yüksek marka bağlılığına sahip firmalar ise beş yılda müşterilerinin en fazla %20’sini kaybeder. Bu yüzden müşteri sadakati yaratabilmek için hedef kitlenizi tanıyıp birlikte değer yaratmak zorundasınız.” Hedef kitleyi tanımadan yola çıkarsanız başarılı olmanız imkansız!’’

Philip Kotler kurucusu olduğu Pazarlama Zirvesi’nde sorulan “Günümüzde müşteriler artık çok daha bilinçli ve seçici. Böyle bir dönemde hangi pazarlama taktikleri kazanır?” sorusuna şu şekilde yanıt veriyor:

“Müşteriler artık daha güçlü ve yetkilendirilmiş durumda. Internetten her şeyi öğrenebilirler. Bilinçli olduklarını bilip onlara daha otantik ve samimi şekilde yanaşmamız gerekiyor. Onlar için önemli olan neden daha iyi olduğumuzu bilmek ve sözlerimizi tutmamız. Bir markayı oluştururken o markanın ne yaptığını söylersiniz, söylediğinizi de yapmanız gerekir.”

Pazarlamayı, pazarlamacılığı bir “bilim ve sanat” olarak gören Philip Kotler’in bu yaklaşımından hareket ettiğinizde modern pazarlama, bilimsel yöntemlerden en üst düzeyde faydalanmalıdır. Aynı zamanda bir sanat eseri üretircesine iyi tasarlanmış bir pazar yönetimini gerektirir.

“Pazarlama, ürettiğinizi elden çıkarmanın zekice yollarını bulma sanatı değildir. Pazarlama; gerçek müşteri değeri yaratma sanatıdır. Müşterilerinizin daha iyi duruma gelmelerine yardımcı olma sanatıdır. Pazarlamanın parolası; kalite, hizmet ve değerdir.” diye vurguluyor Kotler. Pazarlama, sandığınız kadar kolay bir iş değilmiş, değil mi?

Bu yazımızda sizlere Philip Kotler’in pazarlama ekolünü aktardık ve pazarlamanın aslında ne olduğunun ve olmadığının altını çizdik. Bu içeriği oluşturmamızda değerli katkıları olan ajans metin yazarı stajyerimiz Özge Akman’a da teşekkür ederiz.

Grafik tasarım, fotoğraf çekimi, sosyal medya yönetimi ve içerik üretimi konusunda destek almak isterseniz, bizimle hemen iletişime geçin.

0507 135 67 94

info@sulebas.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.